อายุและภาวะการเจริญพันธุ์ของคุณ - Conceive Plus Asia

อายุและภาวะการเจริญพันธุ์ของคุณ

อายุส่งผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับ ผู้หญิงมีจำนวนไข่ที่จำกัด และการผลิตไข่เหล่านั้นจะช้าลงจนหยุดไปในที่สุด ร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าภาวะการเจริญพันธุ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ดี ยังมีรูปแบบที่สามารถทำให้การวางแผนชีวิตครอบครัวของคุณง่ายขึ้น อายุ 20-30 ปี ช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นช่วงที่แทบจะไม่มีปัญหาสุขภาพ เป็นช่วงที่มีภาวะการเจริญพันธุ์มากที่สุด ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีรอบเดือนเป็นปกติในช่วงอายุนี้ แต่ผู้หญิงอีกหลาย ๆ คนในช่วงอายุนี้ก็ยังไม่พร้อมมีบุตรและเลือกที่จะคุมกำเนิด หากคุณรับประทานฮอร์โมนเพื่อการคุมกำเนิด คุณจำเป็นต้องทำให้เวลาของรอบการตกไข่กลับคืนสู่รอบปกติเสียก่อน อายุ 30-35 ปี โดยทั่วไปแล้วภาวะการเจริญพันธุ์จะเริ่มถดถอยลงเมื่ออายุประมาณ 30-32 ปี โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่อายุ 30 ปี จะมีโอกาสของการมีบุตรได้ 20% ในแต่ละเดือน อายุ 35 ปี ภาวะการเจริญพันธุ์ของคุณจะเริ่มถดถอยลงอย่างรวดเร็วเมื่ออายุประมาณ 35 ปี ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปมีโอกาสสูงที่บุตรจะเสียชีวิตในครรภ์ แท้งบุตร และมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ในการตั้งครรภ์ หากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นสร้างครอบครัว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการมีบุตรคือก่อนอายุ 35 ปี อายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้หญิงเกือบทั้งหมดมีบุตรได้ยากเมื่ออายุ 40 ปี มีผู้หญิงเพียง 40% เท่านั้นที่ต้องการตั้งครรภ์เมื่ออายุ 40 ปี อย่างไรก็ดี หากคุณอายุ 40 ปีและต้องการมีบุตรสักคน(หรืออีกคน) มันก็ยังมีความเป็นไปได้ การดูแลขั้นสูงเพื่อภาวะการเจริญพันธุ์และการปฏิสนธินอกร่างกาย เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปสามารถมีบุตรที่สุขภาพแข็งแรงได้